Tres dibuixos realitzats per Vacca.


Three drawings made by Vacca.


Com funciona el web / How this website works
Aquest web és el catàleg virtual de l'artista Vacca on hi ha una selecció dels seus treballs fins l'any 2012. Fent click sobre el logo torneu a la portada, on a través del menú vertical es poden consultar de manera visual i resumida algunes de les seves obres.

Per veure-les amb més detall, feu servir el menú horitzontal. Al final del menú, hi ha una peça resident, exclusiva per al web.

També es poden consultar totes les obres agrupades en un sol document, el seu llibre Entre la destresa i el desastre. Està disponible en format pdf dins de l'apartat llibres del menú.
Tant al web com al llibre els principals textos estan en 3 idiomes: català, castellà i anglès.

Vacca vol agraïr especialment la col·laboració de les següents persones, sense les quals aquest web no hagués estat possible: Lola Donaire, Rosa Queralt, Vicenç Altaió, Karles Torra, Jordi Vacca, Oriol Font, Lluís Ros, Pere Cornellas, Feliu Fàbregas, Amador Garrell, Anna Vacca, William George, Agustí Casals i totes les altres persones, especialment fotògrafs, que al llarg de la trajectòria de l'artista han ajudat a plasmar la seva obra.
This website is an online catalogue of the artist Vacca where you can find a selection of his works until 2012. Clicking on the logo you are back to the home, where you can explore in a visual and summarized way, some of his artistic works.

To see them in detail, use the horizontal menu. There is also an exclusive resident piece at the end of the menu.

You can also enjoy all the artistic works in a single document though the book Between dexterity and disaster. You can download it from the books section in the main menu.
All the main texts in the website and in the book are available in three languages: catalan, spanish and english.

Vacca wants to especially thank the collaboration of the following people, without whom this site would not be possible: Lola Donaire, Rosa Queralt, Vicenç Altaió, Karles Torra, Jordi Vacca, Oriol Font, Lluís Ros, Pere Cornellas, Feliu Fàbregas, Amador Garrell, Anna Vacca, William George, Agustí Casals and any other person, especially photographers, who throughout the artist's career have helped to capture his work.
Este web es el catálogo virtual del artista Vacca, donde hay una selección de sus trabajos hasta el año 2012. Haciendo click sobre el logo se vuelve a la portada, donde usando el menú vertical se pueden consultar de manera visual y resumida algunas de sus obras.

Se pueden ver con más detalle a través del menú horizontal. Al final del menú, hay una pieza residente, exclusiva para el web.

También se pueden consultar todas las obras en un solo documento, a través de su libro Entre la destreza y el desastre. Está disponible en formato pdf entrando en el apartado llibres del menú.
Tanto en el web como en el libro los principales textos se encuentran en 3 idiomas: catalan, español e inglés.

Vacca quiere agradecer especialmente la colaboración de las siguientes personas, sin las cuales este web no hubiera sido posible: Lola Donaire, Rosa Queralt, Vicenç Altaió, Karles Torra, Jordi Vacca, Oriol Font, Lluís Ros, Pere Cornellas, Feliu Fàbregas, Amador Garrell, Anna Vacca, William George, Agustí Casals y todas las otras personas, especialmente fotógrafos, que a lo largo de la trayectoria del artista han ayudado a plasmar su obra.